Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Fenix" w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie Art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 31 przy Al. Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach dnia 12.06.2017 roku o godz. 16:00 z proponowanym porządkiem obrad: